คลายข้อสงสัยของผู้ใช้รถ ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์ทุก ๆ คน เรียกได้ว่าผู้ขับรถยนต์ต้องมีใบขับขี่ฉันใด ก็เปรียบเสมือนการที่รถยนต์ทุกคันต้องมีประกันภัยรถยนต์ฉันนั้น นั่นก็เพราะว่าการมีประกันรถยนต์ ทั้งในรูปแบบของภาคบังคับอย่าง (พ.ร.บ.) หรือประกันแบบสมัครใจที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้เองตามที่ต้องการ

สำหรับกรณีของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น ก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และมีความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันแต่ละคน โดยแผนความคุ้มครองที่มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันราคาสูงที่สุดก็คือประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งหลาย ๆ คนอาจยังไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด เบี้ยประกันชั้น 1 จึงมีราคาสูงขนาดนี้ แล้วประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง จะคุ้มค่าและตอบโจทย์มากแค่ไหน ลองมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน

ตอบคำถามคาใจประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีความคุ้มครองที่เรียกได้ว่าครอบคลุมที่สุด เมื่อเทียบกับประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ กล่าวคือ จะมอบความดูแลอย่างครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบแทบทุกจุด ทั้งความเสี่ยงอุบัติเหตุและเหตุการณ์อันตรายกับตัวรถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากถามว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง จะขออธิบายความคุ้มครองหลัก ๆ ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • คุ้มครองบุคคลภายนอก

ประกันฯ จะมอบความคุ้มครองบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยทางบริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายอันมีต้นเหตุมาจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

  • คุ้มครองรถยนต์

จุดประสงค์หลักของประกันภัยรถยนต์ก็ต้องเป็นเรื่องของการมอบความคุ้มครองให้กับตัวรถยนต์ โดยเฉพาะประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่จะมอบความคุ้มครองให้กับรถยนต์คันที่เอาประกัน ทั้งอุบัติเหตุที่มาจากการเฉี่ยวชน, รถยนต์สูญหาย, ไฟไหม้รถยนต์ หรือน้ำท่วมรถยนต์ หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่งจากที่กล่าวมา ทางบริษัทประกันฯ ก็จะมอบเงินชดเชยให้กับผู้เอาประกัน หากถามว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง คำตอบในข้อนี้ก็มักจะถูกยกเป็นคำตอบหลัก ๆ ที่พอจะคลายข้อสงสัยได้

  • คุ้มครองบุคคลโดยสาร

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 ยังรวมไปถึงคุ้มครองตัวผู็โดยสารที่เดินทางร่วมกันมาในรถยนต์คันเอาประกัน ทั้งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์, ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เรียกได้ว่าดูแลครบ คุ้มค่าเบี้ยประกันภัยสุด ๆ